Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané  Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoch, Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovacích _miestach, VZN na rok 2012

1.12.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané dokumenty ROEP.

1.12.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2011 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

10.10.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 11.07.2011 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

6.7.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznámenie

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce oznamuje,
že príjme pracovníčku na pozíciu účtovníčky Urbárskej spoločnosti a to na
Dohodu o pracovnej činnosti, alebo na základe živnostenského listu

16.6.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2011 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

1.6.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 09.05.2011 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

5.5.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 27.04.2011 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

26.4.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Obec Helcmanovce a Dychová hudba SEĽANKA Vás pozýva na VEĽKONOČNÚ ZÁBAVU Dňa 24. 04. 2011 V DSaK Helcmanovce o 20.00 hod. Hrá: DH Seľanka, Skupina J. Grančaja, Disco Vstupné: 2 €

19.4.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané  Zápisnica zo dňa 4.04.2011 a Uznesenia zo dňa 4.04.2011

18.4.2011 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Komunálne voľby - 27. november 2010

Oznamujeme Vám výsledky Komunálnych volieb zo dňa 27. novembera 2010. Nájdete v sekcii samospráva - voľby 2010.

28.11.2010 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Výsledky parlamentne Voľby 2010

Pozrite si výsledky parlamentných volieb v našej obci

17.6.2010 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Výberové konanie

17.5.2010 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0