Návrhy VZN 2014 - 2018

Návrh - Príloha č. 3 k VZN obce č. 320013

10.2.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 194,52 kB |Počet stiahnutí: 397

VZN1-2016

10.2.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 348,85 kB |Počet stiahnutí: 420

Navrh-VZN 042012

27.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 189,33 kB |Počet stiahnutí: 444

Návrh VZN č. 09-2015 cintorín

27.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 244,28 kB |Počet stiahnutí: 401

navrh-VZN_opatrovateľská_služba.pdf

3.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 203,09 kB |Počet stiahnutí: 780

Návrh - VZN ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 430,54 kB |Súbor: Návrh - VZN ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

Návrh - VZN o sťažnostiach.pdf

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 193,43 kB |Súbor: Návrh - VZN o sťažnostiach.pdf

Návrh - Trhový poriadok.pdf

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 268,89 kB |Súbor: Návrh - Trhový poriadok.pdf

Návrh - dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku Domu smútku a pohr

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 248,43 kB |Súbor: Návrh - dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku Domu smútku a pohr

VZN_o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN_o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp

20.4.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 197,34 kB |Počet stiahnutí: 475

Navrh 2014,2015,16..prijem

Navrh 2014,2015,16..prijem

27.2.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 124,85 kB |Počet stiahnutí: 484

Navrh 2014,2015,16... výdaj

Navrh 2014,2015,16... výdaj

27.2.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 148,51 kB |Počet stiahnutí: 415

Navrh VZN Helcmanovce podmienky drzania psov

Navrh VZN Helcmanovce podmienky drzania psov

20.2.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 300,88 kB |Počet stiahnutí: 476

Dodatok 1 k VZN cast.4 z roku 2012 miestne dane

Dodatok 1 k VZN cast.4 z roku 2012 miestne dane

29.1.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 220,86 kB |Počet stiahnutí: 486