VZN 2014 - 2018

VZN č. 07-2015 Trhový poriadok final.pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 269,06 kB |Súbor: VZN č. 07-2015 Trhový poriadok final.pdf

VZN č. 05-2015 ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 431,87 kB |Súbor: VZN č. 05-2015 ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

VZN č. 03-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsa

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 104,98 kB |Súbor: VZN č. 03-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsa

VZN č. 02-2015 nakladanie s odpadmi (2).pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 174,51 kB |Súbor: VZN č. 02-2015 nakladanie s odpadmi (2).pdf

VZN č. 04-2015o sťažnostiach.pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 192,97 kB |Súbor: VZN č. 04-2015o sťažnostiach.pdf

VZN o podmienkach držania psov na území obce Helcmanovce

VZN o podmienkach držania psov na území obce Helcmanovce

7.4.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 299,94 kB |Počet stiahnutí: 517

VZN nakladanie s odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie mesta HELCMANOVCE

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území obce Helcmanovce

 

17.3.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 172,82 kB |Počet stiahnutí: 613

Dodatok 1 k VZN ČASŤ.4 z roku 2012 miestne dane

Dodatok 1 k VZN ČASŤ.4 z roku 2012 miestne dane

5.3.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 220,48 kB |Počet stiahnutí: 474