Pozvánka

 OBEC  HELCMANOVCE

Vás pozýva na

oslavy 77. výročia Slovenského Národného Povstania

dňa 27. augusta 2021

Program:  18:00 hod. – Spomienkový pietny akt pri pomníku padlých 19:00 hod. – Vatra pred OcÚ

                  

snp

26.8.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

 Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 28.07.2021 /streda / o 16:00 hod. zasadacej miestnosti OcÚ: 

25.7.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že  

dňa  5. júna  2021 (sobota)

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19: 

v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod.

( posledný odber 11.45 hod.)

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz resp.

preukaz poistenca!!!

2.6.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že 

dňa  14. mája 2021 (piatok) 

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 

v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. 

( posledný odber 17.45 hod.)

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu. 

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz resp. preukaz poistenca!!!

13.5.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že

dňa  30. apríla  2021 (piatok) 

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v nasledujúcich časových úsekoch: 

v čase od 10.00 hod. do 12.45 hod.

v čase od 14.00 hod do 18.00 hod. 

( posledný odber 17.45 hod.)

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu. 

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz resp. preukaz poistenca!!!

28.4.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

 Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 28.04. 2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce. 

23.4.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že   

dňa  16. apríla  2021 (piatok) 

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v nasledujúcich časových úsekoch: 

v čase od 10.00 hod. do 12.45 hod.

v čase od 14.00 hod do 18.00 hod. 

( posledný odber 17.45 hod.)

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu. 

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz resp. preukaz poistenca!!!

12.4.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

POZOR ZMENA !!! 

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že  

dňa  02. apríla  2021 (piatok)

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v nasledujúcich časových úsekoch: 

v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod. 

Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov OcÚ Helcmanovce, pracovníkov aktivačných prác

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!! 

v čase od 10.00 hod. do 11.45 hod. 

  Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov ZŠsMŠ Helcmanovce, žiakov, rodičov detí a žiakov ZŠsMŠ Helcmanovce

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!! 

Testovanie ostatných občanov bude v čase

od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 ( posledný odber 16.45 hod.)

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to: Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz resp. preukaz poistenca!!!

31.3.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že  

dňa  20. marca  2021 (sobota)

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v nasledujúcich časových úsekoch: 

v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod. 

Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov OcÚ Helcmanovce, pracovníkov aktivačných prác

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!! 

v čase od 10.00 hod. do 11.45 hod. 

Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov ZŠsMŠ Helcmanovce, žiakov, rodičov detí a žiakov ZŠsMŠ Helcmanovce

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!! 

Testovanie ostatných občanov bude v čase

od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 ( posledný odber 16.45 hod.)

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz resp. preukaz poistenca!!!

18.3.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 03.03. 2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

1.3.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že  

dňa  27. februára 2021 (sobota)

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v nasledujúcich časových úsekoch: 

v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod. 

Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov OcÚ Helcmanovce, pracovníkov aktivačných prác

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!! 

v čase od 10.00 hod. do 11.45 hod. 

  Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov ZŠsMŠ Helcmanovce, žiakov, rodičov detí a žiakov ZŠsMŠ Helcmanovce

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!! 

Testovanie ostatných občanov bude v čase od 12.30 hod do 17.00 hod.

 ( posledný odber 16.45 hod.) 

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz resp. preukaz poistenca!!!

24.2.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že  

dňa  13. februára 2021 (sobota)

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v čase: 

od 09.00 hod. do 17.00 hod. 

Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov ZŠsMŠ Helcmanovce, žiakov, rodičov detí a žiakov ZŠsMŠ Helcmanovce , pracovníkov OcÚ Helcmanovce, pracovníkov aktivačných prác

od 09.00 hod do 11.00 hod.

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!!

Testovanie ostatných občanov bude v čase od 11.00 hod do 17.00 hod.

Prestávka na obed: 13.00 hod. do 13.30 hod. 

( posledný odber pred prestávkou 12.45 hod.) 

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu. 

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz!!!

12.2.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania. 

Obec Helcmanovce oznamuje, že  dňa  06. februára 2021 (sobota)

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v čase: od 09.00 hod. do 15.00 hod.

( posledný odber pred prestávkou 11.45 hod.)

Prestávka na obed: 12.00 hod. do 12.30 hod. 

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to: Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu. 

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz!!!

5.2.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že obecný úrad bude počas trvania nepriaznivej situácie ochorenia COVID 19 na Slovensku pre verejnosť 

uzamknutý. 

V prípade potreby môžete zamestnancov obecného úradu kontaktovať na telefónnom čísle 0534872636 a 0902 904 880 alebo na e-mailových adresách:  

ivana.macuchova@helcmanovce.sk

silvia.semanova@helcmanovce.sk 

v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod 

Zamestnanci  terénnej sociálnej práce sú k dispozícii na telefónnom  čísle:

0911 856 327 – v pracovných dňoch od 08.00 hod do 15.00 hod.

 Taktiež ich môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese:  tsphelcmanovce@gmail.com 

Za pochopenie ďakujeme.

4.2.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 27.01. 2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

21.1.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Režim pracovísk klientskeho centra a pracovísk MV SR

Režim pracovísk klientskeho centra a pracovísk MV SR platný od 04.01.2021 – 24.01.2021

5.1.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Vážení občania,Obec Helcmanovce oznamuje, že od 4.1.2021 do 24.01.2021 bude obecný úrad z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19  fungovať v obmedzenom režime a to nasledovne:

5.1.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam 2 celoplošné testovanie na COVID 19 a časový harmonogram

Vážení občania. Obec Helcmanovce oznamuje, že v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na COVID 19 v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. (posledný odber 19.45 hod.) Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz, deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca!!!

5.11.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam celoplošné testovanie na COVID 19 a časový harmonogram

Vážení občania. Obec Helcmanovce oznamuje, že v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na COVID 19 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. (posledný odber 21.30 hod.) Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz, deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca!!!

29.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania 
ZRUŠENÉ .

29.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

predchádzajúca
1 | 2 | 3 | 4 nasledujúca