Oznam

Vážení občania,Obec Helcmanovce oznamuje, že od 4.1.2021 do 24.01.2021 bude obecný úrad z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19  fungovať v obmedzenom režime a to nasledovne:

5.1.2021 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam 2 celoplošné testovanie na COVID 19 a časový harmonogram

Vážení občania. Obec Helcmanovce oznamuje, že v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na COVID 19 v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. (posledný odber 19.45 hod.) Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz, deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca!!!

5.11.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam celoplošné testovanie na COVID 19 a časový harmonogram

Vážení občania. Obec Helcmanovce oznamuje, že v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na COVID 19 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. (posledný odber 21.30 hod.) Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu.

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz, deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca!!!

29.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania 
ZRUŠENÉ .

29.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Zapoj sa ako dobrovoľník do organizovania celoplošného testovania

26.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 28.10. 2020 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

23.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam o strategickom dokumente

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 29.07. 2020 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

6.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 29.07. 2020 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

24.7.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Výberové konanie

Obec Helcmanovce, 055 063 Helcmanovce č.161

v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

ZŠ s MŠ Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce č. 41

pre bližšie kliknite na tento odkaz: výberové konanie 

13.5.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Zabezpečenie potravín

Prestárli občania  a občania , ktorí si nie sú schopní zabezpečiť donášku potravín

 Zabezpečenie obedov

- prostredníctvom reštaurácie Zlatý orol č. 053 38 10 664  

Zabezpečenie potravín prostredníctvom obecného úradu a to:      

objednávky sa prijímajú utorok až piatok v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na tel. čísle 053 48 72 636 rozvoz potravín bude v stredu a piatok v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

17.4.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 22.04.2020 /streda / o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti DSaK za dodržania hygienických podmienok a to: ochranné rúška, dezinfekcia rúk resp. rukavice a dodržanie vzdialenosti.

16.4.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Dôležité informácie: Karanténa

Dôležité informácie: Karanténa

27.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pošta oznam

Pošta oznam

26.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Dôležité informácie: KORONAVÍRUS

Aktuálne rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

16.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Dôležité informácie: KORONAVÍRUS

Aktuálne rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

12.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 11.12. 2019 /streda/ o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

5.12.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 21.10. 2019 /pondelok / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

17.10.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 16.10. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

10.10.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Helcmanovciach podľa §7 ods.1 písm. f, zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. č. 454/2004 Z.z. zrušila dňa 26.09.2019  trvalý pobyt osobe

Jozef Regrut, narodený 16.6.1984

26.9.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 16.10.2019

Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach č.49/2019/11 zo dňa 18.09.2019 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Helcmanovce 16.10.2019...

19.9.2019 | Rubrika: Nové oznamy