Oznam

Zapoj sa ako dobrovoľník do organizovania celoplošného testovania

26.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 28.10. 2020 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

23.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam o strategickom dokumente

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 29.07. 2020 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

6.10.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 29.07. 2020 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

24.7.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Výberové konanie

Obec Helcmanovce, 055 063 Helcmanovce č.161

v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

ZŠ s MŠ Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce č. 41

pre bližšie kliknite na tento odkaz: výberové konanie 

13.5.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Zabezpečenie potravín

Prestárli občania  a občania , ktorí si nie sú schopní zabezpečiť donášku potravín

 Zabezpečenie obedov

- prostredníctvom reštaurácie Zlatý orol č. 053 38 10 664  

Zabezpečenie potravín prostredníctvom obecného úradu a to:      

objednávky sa prijímajú utorok až piatok v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na tel. čísle 053 48 72 636 rozvoz potravín bude v stredu a piatok v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

17.4.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 22.04.2020 /streda / o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti DSaK za dodržania hygienických podmienok a to: ochranné rúška, dezinfekcia rúk resp. rukavice a dodržanie vzdialenosti.

16.4.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Dôležité informácie: Karanténa

Dôležité informácie: Karanténa

27.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pošta oznam

Pošta oznam

26.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Dôležité informácie: KORONAVÍRUS

Aktuálne rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

16.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Dôležité informácie: KORONAVÍRUS

Aktuálne rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

12.3.2020 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 11.12. 2019 /streda/ o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

 

5.12.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 21.10. 2019 /pondelok / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

17.10.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 16.10. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

10.10.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Helcmanovciach podľa §7 ods.1 písm. f, zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. č. 454/2004 Z.z. zrušila dňa 26.09.2019  trvalý pobyt osobe

Jozef Regrut, narodený 16.6.1984

26.9.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 16.10.2019

Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach č.49/2019/11 zo dňa 18.09.2019 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Helcmanovce 16.10.2019...

19.9.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 18.09. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

12.9.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 26.06. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

20.6.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 15.04. 2019 /pondelok / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

10.4.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Obecný úrad v Helcmanovciach oznamuje, že v dňoch, 12.02.2019 Utorok, 14.02.2019 Štvrtok, 15.02.2019 Piatok, 18.02.2019 Pondelok, bude Obecný úrad v Helcmanovciach z technických príčin ZATVORENÝ.

10.2.2019 | Rubrika: Nové oznamy