Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 18.09. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

12.9.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 26.06. 2019 /streda / o 16:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

20.6.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 15.04. 2019 /pondelok / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

10.4.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

Obecný úrad v Helcmanovciach oznamuje, že v dňoch, 12.02.2019 Utorok, 14.02.2019 Štvrtok, 15.02.2019 Piatok, 18.02.2019 Pondelok, bude Obecný úrad v Helcmanovciach z technických príčin ZATVORENÝ.

10.2.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 06.02. 2019 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

1.2.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Vážený podielnik , podielnička! Výbor Urbárskej spoločnosti  pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 02.03.2019 o 1300 hod.  v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom: 

29.1.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 16.01 2019 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

10.1.2019 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú ustanovujúcu schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 10.12 2018 /v pondelok / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Helcmanovce.

23.11.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Komunálne voľby 2018 - výsledky

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY OBCÍ KONANÉ DŇA 10.11.2018 ZA OBEC HELCMANOVCE

11.11.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  31.10.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

25.10.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam

ponúka na predaj urnové miesta, ktoré sú vytvorené v kolumbáriu na starom cintoríne v počte 21 ks. cena za 1 miesto je vo výške  360 € plus cintorínsky poplatok na desať rokov vo výške 10 €.

Bližšie informácie na tel. čísle 053 48 72 636

9.10.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Seľanské Halusky 2018

29.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  27.08.2018 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

22.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Oznam cestovný poriadok

Prosíme občanov o zaslanie pripomienok k zmene cestovných poriadkov – požadované zmeny spojov pravidelnej osobnej dopravy, ktoré je nevyhnutné realizovať z dôvodu vytvorenia nadväznosti na železničnú dopravu. Pripomienky je potrebné zaslať na obecný úrad do 12.09.2018. Po prerokovaní cestovných poriadkov na porade 20.9.2018 nebudú akceptované ďalšie návrhy na zmeny.

21.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

OBEC HELCMANOVCE Vás pozýva na oslavy 74.výročia Slovenského Národného Povstania 28. augusta 2018

21.8.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  24.07.2018 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

19.7.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  28.06.2018 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

22.6.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa  23.05.2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

19.5.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka Deň matiek

Pozvánka Deň matiek 12.5.2018 o 14:00 hod.

7.5.2018 | Rubrika: Nové oznamy

Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pri príležitosti 73. výročia ukončenia II. svetovej vojny pozýva dňa 07. mája 2018 ( pondelok) o 18.00 hod na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.

2.5.2018 | Rubrika: Nové oznamy