Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny  pozýva dňa  7. mája 2015 (štvrtok) o 18.00 h na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.

5.5.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pozýva na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia 10.05.2015  (nedeľa) o 14.00 hod v DSaK Helcmanovce, kde vystúpia žiaci zo ZŠsMŠ Helcmanovce a detský
folklórny súbor Seľančik.

5.5.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Obec Helcmanovce zverejňuje zámer

30.4.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. 17. 4. 2015 o 10:30 hod.

13.4.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2015 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

    

19.3.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Vážený podielnik , podielnička!

Výbor Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2015 o 13.00 hod.  v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

19.2.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2015 (utorok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

13.2.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Názov predmetu zákazky:

Zabezpečenie publicity a informovanosti pre projekt "Ekodvor Helcmanovce."

bližšie informacie su v dokumente ktorý si stiahnete hliknutim na tento link.

 

3.2.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2015 (piatok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

27.1.2015 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02.01.2015 (Piatok) 16.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

22.12.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY KONANÉ DŇA 15.11.2014

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY OBCÍ KONANÉ DŇA 15.11.2014 ZA OBEC HELCMANOVCE

16.11.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam Voľby 2014

Do sekcie samospráva / voľby 2014 bol pridany volebný program kandidáta na starostu obce aj plnenie rovojového programu obce za volebne obdobie 2011 - 2014.

11.11.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Základná škola s materskou školou v Helcmanovciach

Oznamuje, že od 1. decembra 2014 do 31. 7. 2015 disponuje jedným voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu odborného zamestnanca v projekte PRINED .

4.11.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia v Helcmanovciach podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že zaregistrovala kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov OZ.

30.9.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam Voľby 2014

22.8.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na kultúrne podujatie SEĽANSKĚ HALUŠKY

22.8.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02.06.2014 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

28.5.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Video zo schodze Urbarskej spoločnosti

Video zo schodze Urbarskej spoločnosti

18.2.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky:

29.1.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

 Vážený spoločník,

pozývame Vás na ustanovujúce valné zhromaždenie spoločníkov US-PS, ktoré sa bude konať dňa 25.01.2014.

V zmysle zákona č.97/2012 sa jedná o zakladajúcu schôdzu US-PS Helcmanovce s právnou subjektivitou, preto je účasť dôležitá, osobne alebo zastupovaním na VZ nakoľko je potrebné zabezpečiť nadpolovičnú väčšinu podielov.

Pokiaľ takúto osobu nemáte, je možné splnomocniť aj niektorého člena doterajšieho výboru: Šustrík Ondrej, RNDr.Burčák Milan, Vimpeľ Vladislav, Ing. Mikolaj Dušan, Furimská Anna, Šrenkelová Andrea, Pisko Peter a to osobne alebo zaslaním na adresu Urbárskej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce č. 161, 055 63.


3.1.2014 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0