Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2013 (Pondelok) 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

12.12.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Oznámenie o určení volebných okrskov a určení volebných miestností

09. novembra 2013 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny  sa uskutočnia voľby do Košického samosprávneho kraja.

22.10.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2013 (Pondelok) 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

18.10.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Vyhlásenie voľby na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Helcmanovce

25.9.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 23.9.2013 (Pondelok) 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

19.9.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Vážení občania.

pozývame Vás  na CIRKUSOVÚ SHOW: 27.8.2013 o 18.00 v DSaK Helcmanovce

 

23.8.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Vážený občania,

z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektrickej energie  v termíne:

 

22.8.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Vážení občania.

V obci Helcmanovce sa uskutoční zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. 12.8. 2013 v čase od 10.00   hod.

6.8.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Prerušenie distribucie elektriny.

 

3.6.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás vážení občania na miestne  oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu

12. mája 2013 o 14. hodine v dome služieb a kultúry.

 

9.5.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.05.2013 (pondelok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

9.5.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Vážení občania, pozývame Vás na miestne oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré sa  v našej obci budú konať  dňa 07. mája 2013 o 16.00 hodine s týmto programom:

6.5.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Zmluva o dielo

28.3.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Vážení podielnici,

dňa 23.3.2013 sa uskutoční Valné zhromaždenie spojené s voľbami do štruktúr US.

Jednotlivých kandidátov môžete navrhnúť  do 8.3.2013 v kancelárii urbárskej spoločnosti.

1.2.2013 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2012 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

5.12.2012 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 19.10.2012 (piatok) o 16.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

10.10.2012 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!!!

Upozorňujeme občanov, že kopaná resp. vrtaná studňa  zmysle zákona 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je vodná stavba a vyžaduje si stavebné povolenie.Realizácia studne resp. vrtu bez stavebného povolenia je považovaná za priestupok ( § 105 stavebného zákona ) a môže byť uložená sankcia stavebníkovi i dodávateľovi prác u fyzických osôb až do výšky 33.196,12 € a u právnických osôb až do výšky 165.980,61 €.

10.7.2012 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 3.07.2012 (utorok) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

29.6.2012 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Pozvánka

Pozývame Vás na riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach, ktoré sa zvoláva na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a v súlade s § 4 Rokovacieho poriadku OZ v Helcmanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2012 (streda) o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ s týmto programom:

8.6.2012 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0

Oznam

Do sekcie dokumenty boli pridané dokumenty zoznam dlžníkov za odpad a daň s nehnutelnosti.

 

30.5.2012 | Rubrika: Nové oznamy | Komentárov: 0