Aktuality

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

12.12.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 485,24 kB |Počet stiahnutí: 532

Navrh - Plan kontrolnej cinnosti HK obce Helcmanovce na I. polro

16.11.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 379,31 kB |Počet stiahnutí: 519

Zámer SZZP.pdf

14.11.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 491,91 kB |Súbor: Zámer SZZP.pdf

Zámer - DH Seľanka.pdf

14.11.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 479,17 kB |Súbor: Zámer - DH Seľanka.pdf

Dodatok č.15 o odvoze, zbere a zneškodnovani kom. odpadu

Dodatok č.15 o odvoze, zbere a zneškodnovani kom. odpadu v obci Helcmanovce

17.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 608,63 kB |Počet stiahnutí: 522

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu PHSR

31.8.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 619,35 kB |Počet stiahnutí: 529

Zámer - pozemok v k.ú. Prakovce

Zámer - pozemok v k.ú. Prakovce

21.7.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 550,86 kB |Počet stiahnutí: 546

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu KSK

14.7.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 618,02 kB |Počet stiahnutí: 485

Nočný výstup na Kloptaň

Nočný výstup na Kloptaň

Termín : Sobota 6.8.2016

Každý kto zvládne trasu výstupu a zostupu na Kloptaň 1 154 m.n.m. Treba mať so sebou hlavne dobré oblečenie a obuv, príručné svietidlo ( dobrý je aj spacák, vetrovka, deka a občerstvenie ). Pri priaznivom počasí východ Slnka, ale hlavne relax v prírode, dobrá nálada. Pri zostupe prestávka na chate Hanacky ( občerstvenie - dobrá pitná voda a aj niečo navyše ).

16.6.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 432,82 kB |Počet stiahnutí: 831

PHSR KSK - 2016-2022.pdf

Vážení občania,

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Helcmanovce správu o hodnotení strategického dokumentu  a návrh strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022, do ktorého môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Dokumenty sú prístupné na Mestskom úrade v Gelnici, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica a súčasne sú zverejnené na: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1 Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií nájdete v prílohe.

25.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,07 MB |Počet stiahnutí: 560

Navrh planu kontrolnej Činnosti hlavnej kontrórky obce

17.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1 016,58 kB |Počet stiahnutí: 568

Sprava o hodnoteni

11.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,34 MB |Počet stiahnutí: 572

Regionálna integrovaná územná stratégia

Obec Helcmanovce podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „zákon o EIA“) ako dotknutá obce informuje verejnosť o doručení strategického dokumentu obstarávateľa:

Košický samosprávny kraj Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu:
„Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020“, ktorého súčasťou je aj „Regionálna územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015-2020 (2023)“.

11.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,19 MB |Počet stiahnutí: 508

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente POH Koš. kraja na roky 2016

5.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 130,59 kB |Počet stiahnutí: 516

Oznam o výberovom konaní­ Prakovce

Oznam o výberovom konaní­ Prakovce

24.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 529,33 kB |Počet stiahnutí: 703

pomaturitné štúdium - oznam.pdf

10.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 468,92 kB |Súbor: pomaturitné štúdium - oznam.pdf

Výzva na predloženie ponuky- Zmluvný predaj v TB Helcmanovce.pdf

10.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 102,68 kB |Súbor: Výzva na predloženie ponuky- Zmluvný predaj v TB Helcmanovce.pdf

Výberové konanie ŠÚ

Výberové konanie ŠÚ

12.1.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 45,53 kB |Počet stiahnutí: 668

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky

 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky c. 18/016/15

29.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 88,79 kB |Počet stiahnutí: 3092

Zmluva o Municipálnom úvere

 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) c. 18/016/15

29.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 97,36 kB |Počet stiahnutí: 3112