Aktuality

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu KSK

14.7.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 618,02 kB |Počet stiahnutí: 425

Nočný výstup na Kloptaň

Nočný výstup na Kloptaň

Termín : Sobota 6.8.2016

Každý kto zvládne trasu výstupu a zostupu na Kloptaň 1 154 m.n.m. Treba mať so sebou hlavne dobré oblečenie a obuv, príručné svietidlo ( dobrý je aj spacák, vetrovka, deka a občerstvenie ). Pri priaznivom počasí východ Slnka, ale hlavne relax v prírode, dobrá nálada. Pri zostupe prestávka na chate Hanacky ( občerstvenie - dobrá pitná voda a aj niečo navyše ).

16.6.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 432,82 kB |Počet stiahnutí: 728

PHSR KSK - 2016-2022.pdf

Vážení občania,

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Helcmanovce správu o hodnotení strategického dokumentu  a návrh strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022, do ktorého môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Dokumenty sú prístupné na Mestskom úrade v Gelnici, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica a súčasne sú zverejnené na: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1 Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií nájdete v prílohe.

25.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,07 MB |Počet stiahnutí: 494

Navrh planu kontrolnej Činnosti hlavnej kontrórky obce

17.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1 016,58 kB |Počet stiahnutí: 507

Sprava o hodnoteni

11.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,34 MB |Počet stiahnutí: 500

Regionálna integrovaná územná stratégia

Obec Helcmanovce podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „zákon o EIA“) ako dotknutá obce informuje verejnosť o doručení strategického dokumentu obstarávateľa:

Košický samosprávny kraj Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu:
„Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020“, ktorého súčasťou je aj „Regionálna územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015-2020 (2023)“.

11.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,19 MB |Počet stiahnutí: 446

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente POH Koš. kraja na roky 2016

5.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 130,59 kB |Počet stiahnutí: 449

Oznam o výberovom konaní­ Prakovce

Oznam o výberovom konaní­ Prakovce

24.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 529,33 kB |Počet stiahnutí: 626

pomaturitné štúdium - oznam.pdf

10.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 468,92 kB |Súbor: pomaturitné štúdium - oznam.pdf

Výzva na predloženie ponuky- Zmluvný predaj v TB Helcmanovce.pdf

10.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 102,68 kB |Súbor: Výzva na predloženie ponuky- Zmluvný predaj v TB Helcmanovce.pdf

Výberové konanie ŠÚ

Výberové konanie ŠÚ

12.1.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 45,53 kB |Počet stiahnutí: 593

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky

 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky c. 18/016/15

29.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 88,79 kB |Počet stiahnutí: 3001

Zmluva o Municipálnom úvere

 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) c. 18/016/15

29.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 97,36 kB |Počet stiahnutí: 3018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Zhotovenie stavby Ekodvor Helcmanovce

28.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 226,37 kB |Počet stiahnutí: 3195

PHSR KSK na roky 2016-2022 - oznamenie

11.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 639,92 kB |Počet stiahnutí: 613

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

10.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 191,7 kB |Počet stiahnutí: 600

PHSR2015-2020

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HELCMANOVCE NA ROKY 2015 - 2020

na pripomienkovanie občanov do 07.12.2015

2.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 562,96 kB |Počet stiahnutí: 970

Rozhodnutie - Program rozvoja obce Prakovce na roky 2015-2022

Rozhodnutie - Program rozvoja obce Prakovce na roky 2015-2022

6.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 3,65 MB |Počet stiahnutí: 591

Program rozvoja obce Prakovce - oznámenie o strategickom dokume

12.10.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 903,88 kB |Počet stiahnutí: 626

Oznámenie o strategickom dokumente Prakovce

12.10.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 116,7 kB |Počet stiahnutí: 556