Dokumenty

Kolektívna_zmluva_2018

Kolektívna_zmluva_2018

25.5.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 298,35 kB |Počet stiahnutí: 61

Plán kontrolnej činnosti HK obce Helcmanovce na I. polrok 2017.p

28.12.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 381,27 kB |Súbor: Plán kontrolnej činnosti HK obce Helcmanovce na I. polrok 2017.p

Pravidlá kontrolnej činnosti HK Obce Helcmanovce.pdf

26.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 668,64 kB |Súbor: Pravidlá kontrolnej činnosti HK Obce Helcmanovce.pdf

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok

28.4.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 589,81 kB |Počet stiahnutí: 343

Organizacna schema OcU Helcmanovce

Organizačná schéma OcU Helcmanovce

7.5.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 148,8 kB |Počet stiahnutí: 539

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Obecného úradu v Helcmanovciach

7.5.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 319,63 kB |Počet stiahnutí: 791