Návrhy VZN 2014 - 2018

Príloha č. 4 k VZN obce č. 320013

Príloha č. 4 k VZN obce č. 320013

19.5.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 199,86 kB |Počet stiahnutí: 38

Návrh_dodatku_č._1_k_VZN_č._032016

Návrh_dodatku_č._1_k_VZN_č._032016

19.5.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 471,84 kB |Počet stiahnutí: 57

Návrh_VZN_obce_č._02-2017_-_o_zjazdnosti_a_schodnosti_miestnych_

1.2.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 473,77 kB |Súbor: Návrh_VZN_obce_č._02-2017_-_o_zjazdnosti_a_schodnosti_miestnych_

Návrh_VZN_obce_č._01-2017_-_o_spôsobe_použitia_finančných_prostr

1.2.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 491,29 kB |Súbor: Návrh_VZN_obce_č._01-2017_-_o_spôsobe_použitia_finančných_prostr

Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 4-2012

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 538,75 kB |Počet stiahnutí: 89

Pravidlá kontrolnej činnosti HK Obce Helcmanovce_NÁVRH_(1).pdf

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 481,69 kB |Súbor: Pravidlá kontrolnej činnosti HK Obce Helcmanovce_NÁVRH_(1).pdf

Návrh - VZN č. 5 - poplatok za rozvoj rtf.pdf

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 520,08 kB |Súbor: Návrh - VZN č. 5 - poplatok za rozvoj rtf.pdf

Návrh VZN č. 6 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov.pdf

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 383,56 kB |Súbor: Návrh VZN č. 6 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov.pdf

NavrhVZN c. 4-zriad.listina DHZO

NavrhVZN c. 4-zriad.listina DHZO

27.6.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 249,8 kB |Počet stiahnutí: 145

Navrh VZN o nakladani­ s kom. odpadmi a s DSO

5.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 486,05 kB |Počet stiahnutí: 117

Navrh - VZN o miestnom referende

Navrh - VZN o miestnom referende

10.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 251,94 kB |Počet stiahnutí: 143

Návrh - Príloha č. 3 k VZN obce č. 320013

10.2.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 194,52 kB |Počet stiahnutí: 164

VZN1-2016

10.2.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 348,85 kB |Počet stiahnutí: 188

Navrh-VZN 042012

27.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 189,33 kB |Počet stiahnutí: 223

Návrh VZN č. 09-2015 cintorín

27.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 244,28 kB |Počet stiahnutí: 214

navrh-VZN_opatrovateľská_služba.pdf

3.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 203,09 kB |Počet stiahnutí: 589

Návrh - VZN ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 430,54 kB |Súbor: Návrh - VZN ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

Návrh - VZN o sťažnostiach.pdf

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 193,43 kB |Súbor: Návrh - VZN o sťažnostiach.pdf

Návrh - Trhový poriadok.pdf

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 268,89 kB |Súbor: Návrh - Trhový poriadok.pdf

Návrh - dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku Domu smútku a pohr

31.8.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 248,43 kB |Súbor: Návrh - dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku Domu smútku a pohr