Návrhy VZN 2014 - 2018

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plag

10.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 271,13 kB |Súbor: Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plag

Návrh Dodatok č. 1 k VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údr

10.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 211,04 kB |Súbor: Návrh Dodatok č. 1 k VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údr

Návrh VZN č. 12018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území o

Návrh VZN č. 12018  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce-Helcmanovce

7.6.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 250,84 kB |Počet stiahnutí: 513

Návrh - Príloha č. 6 k VZN obce č. 3-2013

Návrh - Príloha č. 6 k VZN obce č. 3-2013

26.2.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 132,13 kB |Počet stiahnutí: 526

Navrh VZN obce o poskytovani­ dotacii

Navrh VZN obce  o poskytovani­ dotacii­ z rozpoctu Obce Helcmanovce

20.11.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,13 MB |Počet stiahnutí: 586

Návrh VZN obce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

16.11.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 397,66 kB |Súbor: Návrh VZN obce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Návrh - Príloha č. 5 k VZN obce č. 3-2013.pdf

16.11.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 158,8 kB |Súbor: Návrh - Príloha č. 5 k VZN obce č. 3-2013.pdf

Návrh VZN obce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

16.11.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 252,96 kB |Súbor: Návrh VZN obce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Návrh - Príloha č. 5 k VZN obce č. 3-2013.pdf

16.11.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 227,72 kB |Súbor: Návrh - Príloha č. 5 k VZN obce č. 3-2013.pdf

Príloha č. 4 k VZN obce č. 320013

Príloha č. 4 k VZN obce č. 320013

19.5.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 199,86 kB |Počet stiahnutí: 587

Návrh_dodatku_č._1_k_VZN_č._032016

Návrh_dodatku_č._1_k_VZN_č._032016

19.5.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 471,84 kB |Počet stiahnutí: 627

Návrh_VZN_obce_č._02-2017_-_o_zjazdnosti_a_schodnosti_miestnych_

1.2.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 473,77 kB |Súbor: Návrh_VZN_obce_č._02-2017_-_o_zjazdnosti_a_schodnosti_miestnych_

Návrh_VZN_obce_č._01-2017_-_o_spôsobe_použitia_finančných_prostr

1.2.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 491,29 kB |Súbor: Návrh_VZN_obce_č._01-2017_-_o_spôsobe_použitia_finančných_prostr

Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 4-2012

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 538,75 kB |Počet stiahnutí: 662

Pravidlá kontrolnej činnosti HK Obce Helcmanovce_NÁVRH_(1).pdf

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 481,69 kB |Súbor: Pravidlá kontrolnej činnosti HK Obce Helcmanovce_NÁVRH_(1).pdf

Návrh - VZN č. 5 - poplatok za rozvoj rtf.pdf

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 520,08 kB |Súbor: Návrh - VZN č. 5 - poplatok za rozvoj rtf.pdf

Návrh VZN č. 6 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov.pdf

7.10.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 383,56 kB |Súbor: Návrh VZN č. 6 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov.pdf

NavrhVZN c. 4-zriad.listina DHZO

NavrhVZN c. 4-zriad.listina DHZO

27.6.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 249,8 kB |Počet stiahnutí: 947

Navrh VZN o nakladani­ s kom. odpadmi a s DSO

5.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 486,05 kB |Počet stiahnutí: 704

Navrh - VZN o miestnom referende

Navrh - VZN o miestnom referende

10.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 251,94 kB |Počet stiahnutí: 725