nezaradene

Všeobecne záväzné nariadenie_návrh

Všeobecne záväzné nariadenie

8.12.2010 |Typ: MS Word |Veľkosť: 119 kB |Počet stiahnutí: 1575

Zaverečný učet obce 2011

Zaverečný učet obce 2011

8.6.2012 |Typ: PDF |Veľkosť: 198,11 kB |Počet stiahnutí: 1243

Navrh výdaj 2013,2014.pdf

19.4.2013 |Typ: Binary |Veľkosť: 254,04 kB |Súbor: Navrh výdaj 2013,2014.pdf

Návrh výdavkov obce Helcmanovce

Návrh výdavkov obce Helcmanovce 2011-2013

1.2.2011 |Typ: PDF |Veľkosť: 203,09 kB |Počet stiahnutí: 1452

Návrh príjmov obce Helcmanovce

Návrh príjmov obce Helcmanovce 2011-2013

1.2.2011 |Typ: PDF |Veľkosť: 141,12 kB |Počet stiahnutí: 1637

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2011

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2011

12.10.2012 |Typ: PDF |Veľkosť: 870,38 kB |Počet stiahnutí: 1145

Výsledky volieb 2012

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 10.03.2012

Výsledky za Obec Helcmanovce

12.3.2012 |Typ: MS Word |Veľkosť: 27 kB |Počet stiahnutí: 1139

Všeobecne záväzné nariadenie 2011

Všeobecne záväzné nariadenie 2011

18.12.2010 |Typ: MS Word |Veľkosť: 121,5 kB |Počet stiahnutí: 1254

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14.03.2012.doc

28.3.2012 |Typ: Binary |Veľkosť: 76 kB |Počet stiahnutí: 1184

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcma_novce- zásady h

13.7.2012 |Typ: Binary |Veľkosť: 308,8 kB |Počet stiahnutí: 1078

Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoch(1).pdf

12.1.2012 |Typ: Binary |Veľkosť: 151,95 kB |Súbor: Dodato č. 2 k VZN obce o správnych poplatkoch(1).pdf

Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovacích _miestach(1).pdf

12.1.2012 |Typ: Binary |Veľkosť: 137,09 kB |Súbor: Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovacích _miestach(1).pdf

VZN na rok 2012(1).pdf

12.1.2012 |Typ: Binary |Veľkosť: 285,3 kB |Súbor: VZN na rok 2012(1).pdf

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE HELCMANOVCE NA ROKY 2011

ROZVOJOVÝ  PROGRAM  OBCE  HELCMANOVCE  NA  ROKY 2011

26.4.2011 |Typ: MS Word |Veľkosť: 28 kB |Počet stiahnutí: 1043

ROKOVACÍ PORIADOK Helcmanovce

ROKOVACÍ PORIADOK Helcmanovce

26.4.2011 |Typ: MS Word |Veľkosť: 99,5 kB |Počet stiahnutí: 1120

ŠTATÚT OBCE HELCMANOVCE

ŠTATÚT OBCE HELCMANOVCE

26.4.2011 |Typ: MS Word |Veľkosť: 201 kB |Počet stiahnutí: 1405

roep.pdf

7.12.2011 |Typ: Binary |Veľkosť: 38,09 kB |Súbor: roep.pdf

Zasady odmeňovania poslancov

Zasady odmeňovania poslancov

26.4.2011 |Typ: MS Word |Veľkosť: 50 kB |Počet stiahnutí: 1262

roep1.pdf

7.12.2011 |Typ: Binary |Veľkosť: 16,16 kB |Súbor: roep1.pdf

Nedoplatky_DzN.pdf

30.5.2012 |Typ: Binary |Veľkosť: 78,09 kB |Počet stiahnutí: 1449