Čo sa nám podarilo

 • Vydávanie obecných novín „Helcmanovské zvesti“
 • zberný dvor – „Ekodvor Helcmanovce“ hodnota majetku obce sa navýšila o 1.043.684,21 €
 • likvidácia nebezpečného odpadu - eternitu po živelnej pohrome - ľadovci v roku 2015
 • oprava strechy – hasičská zbrojnica
 • kúpa osobného auta KIA ceed – splatený lízing september 2018
 • oprava fasády, výmena okien a dverí – Hasičská zbrojnica
 • oprava strechy – Dom smútku – sedlová časť, vodorovná časť
 • podlaha v kuchyni DSaK
 • vybavenie kuchyne nerezovým zariadením
 • splácanie časti starého úveru
 • zakúpenie elektrických pracovných náradí pre pracovníkov obce
 • splatenie úveru za Ekodvor v máji 2018 ( splatený za dva roky vo výške 48.548,59)
 • kúpa nákladného auta Citroen Jumper
 • výstavba urnových miest – kolumbárium na starom cintoríne
 • búranie časti budovy starého MNV
 • získanie dvoch pracovných miest cez výzvu Terénna sociálna práca v obci
 • zamestnanie občanov obce na pracovnú zmluvu -  na obdobie 9 mesiacov v počte 16
 • zateplenie vrátnice Ekodvor
 • oprava vodných zdrojov – studní v obci
 • rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice – podlahy, omietky, garáž, pôjd - zateplenie

Čo sa nám podarilo

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 185,88 kB |Počet stiahnutí: 848

Kolumbárium.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 174,35 kB |Súbor: Kolumbárium.pdf

Schody do domu smútku, kôš pri autobusovej zastávke.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 137,4 kB |Súbor: Schody do domu smútku, kôš pri autobusovej zastávke.pdf

Zberný dvor.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 132,92 kB |Súbor: Zberný dvor.pdf

Solárne osvetlenie na horbe.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 153,49 kB |Súbor: Solárne osvetlenie na horbe.pdf

Predajné stánky, oplotenie ZŠsMŠ.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 196,02 kB |Súbor: Predajné stánky, oplotenie ZŠsMŠ.pdf

Oprava kanálu Pod strednou horou.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 209,76 kB |Súbor: Oprava kanálu Pod strednou horou.pdf

Kuchyňa v DSaK.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 115,07 kB |Súbor: Kuchyňa v DSaK.pdf

Podlaha v DSaK, strop v DSaK.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 107,52 kB |Súbor: Podlaha v DSaK, strop v DSaK.pdf

Oprava rigola, schody hasičská zbrojnica.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 111,43 kB |Súbor: Oprava rigola, schody hasičská zbrojnica.pdf

Výroba a pokládka betónových kociek.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 109,55 kB |Súbor: Výroba a pokládka betónových kociek.pdf

Strecha na Dome smútku.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 113,65 kB |Súbor: Strecha na Dome smútku.pdf

Nové striedačky na futbalovom ihrisku.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 141,9 kB |Súbor: Nové striedačky na futbalovom ihrisku.pdf

Vrátnica zberný dvor.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 114,41 kB |Súbor: Vrátnica zberný dvor.pdf

úprava chodníkov.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 121,79 kB |Súbor: úprava chodníkov.pdf

Podlaha v Hasičskej zbrojnici.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 47,75 kB |Súbor: Podlaha v Hasičskej zbrojnici.pdf

Helcmanovské zvesti.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 90,17 kB |Súbor: Helcmanovské zvesti.pdf

Hasičská zbrojnica (3).pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 121,68 kB |Súbor: Hasičská zbrojnica (3).pdf

Chodník v Siľskom.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 116,96 kB |Súbor: Chodník v Siľskom.pdf

Kanál Siľske.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 104,14 kB |Súbor: Kanál Siľske.pdf