Čo sa nám podarilo

 • Vydávanie obecných novín „Helcmanovské zvesti“
 • zberný dvor – „Ekodvor Helcmanovce“ hodnota majetku obce sa navýšila o 1.043.684,21 €
 • likvidácia nebezpečného odpadu - eternitu po živelnej pohrome - ľadovci v roku 2015
 • oprava strechy – hasičská zbrojnica
 • kúpa osobného auta KIA ceed – splatený lízing september 2018
 • oprava fasády, výmena okien a dverí – Hasičská zbrojnica
 • oprava strechy – Dom smútku – sedlová časť, vodorovná časť
 • podlaha v kuchyni DSaK
 • vybavenie kuchyne nerezovým zariadením
 • splácanie časti starého úveru
 • zakúpenie elektrických pracovných náradí pre pracovníkov obce
 • splatenie úveru za Ekodvor v máji 2018 ( splatený za dva roky vo výške 48.548,59)
 • kúpa nákladného auta Citroen Jumper
 • výstavba urnových miest – kolumbárium na starom cintoríne
 • búranie časti budovy starého MNV
 • získanie dvoch pracovných miest cez výzvu Terénna sociálna práca v obci
 • zamestnanie občanov obce na pracovnú zmluvu -  na obdobie 9 mesiacov v počte 16
 • zateplenie vrátnice Ekodvor
 • oprava vodných zdrojov – studní v obci
 • rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice – podlahy, omietky, garáž, pôjd - zateplenie

futbalové ihrisko.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 119,07 kB |Súbor: futbalové ihrisko.pdf

Hasičská zbrojnica (2).pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 71,78 kB |Súbor: Hasičská zbrojnica (2).pdf

Obklad kuchyňa.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 37,6 kB |Súbor: Obklad kuchyňa.pdf

autá.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 134,09 kB |Súbor: autá.pdf

Bar v DSaK.pdf

19.9.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 93,45 kB |Súbor: Bar v DSaK.pdf