Podľa § 117

Príloha Výzvy č. 4_VV_DS HELCMANOVCE [zadanie].xlsx

12.7.2021 |Typ: Open XML |Veľkosť: 60,47 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 4_VV_DS HELCMANOVCE [zadanie].xlsx

Príloha Výzvy č. 1 _ Formulár Cenová ponuka.pdf

12.7.2021 |Typ: PDF |Veľkosť: 145,46 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 1 _ Formulár Cenová ponuka.pdf

Príloha Výzvy č. 2_ Návrh uchádzača na plnenie kritéria.pdf

12.7.2021 |Typ: PDF |Veľkosť: 128,85 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 2_ Návrh uchádzača na plnenie kritéria.pdf

Príloha Výzvy č. 6 _čestné vyhlásenie o konflikte zájmov.pdf

12.7.2021 |Typ: PDF |Veľkosť: 128,23 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 6 _čestné vyhlásenie o konflikte zájmov.pdf

Priloha Výzvy č. 5 _čestné vyhlásenie uchádzača.pdf

12.7.2021 |Typ: PDF |Veľkosť: 158,22 kB |Súbor: Priloha Výzvy č. 5 _čestné vyhlásenie uchádzača.pdf

Príloha Výzvy_č. 3 _návrh_ZoD_Helcmanovce.pdf

12.7.2021 |Typ: PDF |Veľkosť: 227,71 kB |Súbor: Príloha Výzvy_č. 3 _návrh_ZoD_Helcmanovce.pdf

Výzva na predkladanie ponuk - Dom smútku Helcmanovce - stavebné

12.7.2021 |Typ: PDF |Veľkosť: 368,13 kB |Súbor: Výzva na predkladanie ponuk - Dom smútku Helcmanovce - stavebné

Príloha Výzvy č. 7_technická správa.pdf

12.7.2021 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,13 MB |Súbor: Príloha Výzvy č. 7_technická správa.pdf

Príloha Výzvy č. 4_VV_DS HELCMANOVCE [zadanie].pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 236,55 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 4_VV_DS HELCMANOVCE [zadanie].pdf

Príloha Výzvy č. 2_ Návrh uchádzača na plnenie kritéria.pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 266,03 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 2_ Návrh uchádzača na plnenie kritéria.pdf

Priloha Výzvy č. 5 _čestné vyhlásenie uchádzača.pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 298,29 kB |Súbor: Priloha Výzvy č. 5 _čestné vyhlásenie uchádzača.pdf

Príloha Výzvy č. 1 _ Formulár Cenová ponuka.pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 400 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 1 _ Formulár Cenová ponuka.pdf

Príloha Výzvy č. 6 _čestné vyhlásenie o konflikte zájmov.pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 375,82 kB |Súbor: Príloha Výzvy č. 6 _čestné vyhlásenie o konflikte zájmov.pdf

Výzva na predkladanie ponu_DS Helcmanovce_1.pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 379,99 kB |Súbor: Výzva na predkladanie ponu_DS Helcmanovce_1.pdf

Príloha Výzvy_č. 3 _návrh_ZoD_Helcmanovce.pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 475,81 kB |Súbor: Príloha Výzvy_č. 3 _návrh_ZoD_Helcmanovce.pdf

Príloha Výzvy č. 7_technická správa.pdf

28.10.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 2,13 MB |Súbor: Príloha Výzvy č. 7_technická správa.pdf

Výzva na predloženie ponuky - WiFi pre Teba v obci Helcmanov.pdf

6.2.2019 |Typ: PDF |Veľkosť: 1,39 MB |Súbor: Výzva na predloženie ponuky - WiFi pre Teba v obci Helcmanov.pdf

Obec_Helcmanovce-ZNH-Rek.DI-Pr.3_výzvy-Tabulka_pvkov_k_oceneniu

Doplnenie prvkov detského ihriska ZŠ a MŠ Helcmanovce 

19.7.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 227,5 kB |Súbor: Obec_Helcmanovce-ZNH-Rek.DI-Pr.3_výzvy-Tabulka_pvkov_k_oceneniu

Obec_Helcmanovce-ZNH-Rek.DI-Pr.1,2_výzvy.pdf

Doplnenie prvkov detského ihriska ZŠ a MŠ Helcmanovce

19.7.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 375,17 kB |Súbor: Obec_Helcmanovce-ZNH-Rek.DI-Pr.1,2_výzvy.pdf

Obec_Helcmanovce-ZNH-Rek.DI-pr.12_výzvy.pdf

Doplnenie prvkov detského ihriska ZŠ a MŠ Helcmanovce

19.7.2018 |Typ: PDF |Veľkosť: 175,8 kB |Súbor: Obec_Helcmanovce-ZNH-Rek.DI-pr.12_výzvy.pdf