VZN 2014 - 2018

Priloha_č.4 k_VZN obce_č._3-2013

Priloha_č.4 k_VZN obce_č._3-2013

8.6.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 178,55 kB |Počet stiahnutí: 42

Dodatok_č._1_k_VZN_č._032016

Dodatok_č._1_k_VZN_č._032016

8.6.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 427,24 kB |Počet stiahnutí: 41

VZN obce č. 01-2017 - o spôsobe použitia finančných prostriedkov

17.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 577,09 kB |Súbor: VZN obce č. 01-2017 - o spôsobe použitia finančných prostriedkov

VZN obce č. 02-2017 - o zjazdnosti a schodnosti miestnych komuni

17.3.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 565,74 kB |Súbor: VZN obce č. 02-2017 - o zjazdnosti a schodnosti miestnych komuni

VZN č. 6 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov .pdf

10.1.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 382,53 kB |Súbor: VZN č. 6 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov .pdf

Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 4-2012.pdf

10.1.2017 |Typ: PDF |Veľkosť: 627,19 kB |Súbor: Dodatok č. 3 k VZN obce Helcmanovce č. 4-2012.pdf

VZN č.04-2016-zriaď listina DHZO.pdf

18.8.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 282,05 kB |Súbor: VZN č.04-2016-zriaď listina DHZO.pdf

VZN č. 03-2016 o nakladaní s KO a s DSO.pdf

24.5.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 702,76 kB |Súbor: VZN č. 03-2016 o nakladaní s KO a s DSO.pdf

VZN č. 02- 2016 o miestnom referende.pdf

1.4.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 334,37 kB |Súbor: VZN č. 02- 2016 o miestnom referende.pdf

Príloha č. 3 k VZN obce č. 320013

1.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 193,49 kB |Počet stiahnutí: 165

VZN č. 01-2016 o zápise do ZŠ pre obce.pdf

1.3.2016 |Typ: PDF |Veľkosť: 404,06 kB |Súbor: VZN č. 01-2016 o zápise do ZŠ pre obce.pdf

Dodatok 2 k VZN čast.4 z roku 2012 miestne dane

16.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 290,57 kB |Počet stiahnutí: 158

VZN č. 09-2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

VZN č. 09-2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Helcmanovce

16.12.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 348,94 kB |Počet stiahnutí: 121

VZN č. 8 - 2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby

26.11.2015 |Typ: PDF |Veľkosť: 287,52 kB |Počet stiahnutí: 158

VZN č.06-2015 predaj na trhových miestach.pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 425,05 kB |Súbor: VZN č.06-2015 predaj na trhových miestach.pdf

VZN č. 07-2015 Trhový poriadok final.pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 269,06 kB |Súbor: VZN č. 07-2015 Trhový poriadok final.pdf

VZN č. 05-2015 ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 431,87 kB |Súbor: VZN č. 05-2015 ochrana pred zneužívanim alko nápojov .pdf

VZN č. 03-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsa

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 104,98 kB |Súbor: VZN č. 03-2015 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsa

VZN č. 02-2015 nakladanie s odpadmi (2).pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 174,51 kB |Súbor: VZN č. 02-2015 nakladanie s odpadmi (2).pdf

VZN č. 04-2015o sťažnostiach.pdf

18.11.2015 |Typ: Binary |Veľkosť: 192,97 kB |Súbor: VZN č. 04-2015o sťažnostiach.pdf