OcÚ Helcmanovce

Vás pozýva na II. ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek

28.augusta 2016 o 13:00 hod. v areáli pri Kaštieli

Družstvá: Seľanka, Hasiči, Sánkari, Urbár, ZŠ s MŠ, Poľovníci, Farský úrad, ZO SZZP

Súťaž spestrí vystúpenie: žiakov ZŠ s MŠ Helcmanovce, folklórnej skupiny Seľančik, hud. skupín: Pasia, Selo City, dych. hudby Seľanka