OBEC HELCMANOVCE 

ponúka na predaj urnové miesta, ktoré sú vytvorené v kolumbáriu na starom cintoríne v počte 21 ks. cena za 1 miesto je vo výške  360 € plus cintorínsky poplatok na desať rokov vo výške 10 €.

Bližšie informácie na tel. čísle 053 48 72 636

Mgr. Blanka Vargová v.r.

     starostka obce