VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV KONANÉ DŇA 04.11.2017 ZA OBEC HELCMANOVCE

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 1179

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 252

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 252

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 242

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 234

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

  1. Antonín Cicoň, Ing. 53 lesný inžinier Smolník SMER - sociálna demokracia  - 59 hlasov
  2. Radoslav Dlugoš 41 starosta Smolník #SIEŤ – 15 hlasov
  3. Ján Duch 39 SZČO Gelnica Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko – 24 hlasov
  4. Ivan Dunka 51 starosta Richnava Šport do Košíc a na Východ1 hlas
  5. Mária Eperješiová, Ing. 55 štátna zamestnankyňa Kluknava Demokratická strana – 0
  6. Roland Franko, Ing. 47 odborný lesný hospodár Smolník OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé - osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA - 3 hlasy
  7. Vladimír Hojstrič, Mgr. 29 asistent poslanca NR SR Prakovce OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA – 14 hlasov
  8. Ján Kalafus 50 samostatne zárobkovo činná osoba Nálepkovo Slovenská národná strana - 2 hlasy
  9. Marian Keruľ 53 krajský manažér Margecany ŠANCA – 6 hlasov
  10. Zuzana Kleinová, Ing. 42 hlavná kontrolórka mesta Gelnica Gelnica nezávislý kandidát – 12 hlasov
  11. Bibiána Krajníková, Mgr. 51 riaditeľka ZŠ Gelnica Šport do Košíc a na Východ – 19 hlasov
  12. Jarmila Michalovová, PhDr. 61 živnostníčka Gelnica NÁRODNÁ KOALÍCIA – 4 hlasy
  13. Kamil Münnich, Ing., PhD. 40 projektový manažér Švedlár nezávislý kandidát - 18 hlasov
  14. Jozef Papcun, Ing. 56 riaditeľ firmy Gelnica Slovenská národná strana – 13 hlasov
  15. Igor Petrik, Ing. 53 starosta obce Margecany Margecany nezávislý kandidát -57 hlasov
  16. Milan Plachetka 43 SZČO Jaklovce Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko – 11 hlasov
  17. Dušan Tomaško, Ing., MBA 30 primátor mesta Gelnica Gelnica nezávislý kandidát – 110 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Róbert Bačinský 51 súkromný podnikateľ Košice - Juh nezávislý kandidát – 9 hlasov
 2. Jozef Bobík, Ing. 65 technik Michalovce nezávislý kandidát – 2 hlasy
 3. Rudolf Botka, Ing. 66 ekonóm Trebišov NOVÝ PARLAMENT - 0
 4. Jozef Červeňák, PhDr. 55 riaditeľ ARMO SR Roštár Rómska iniciatíva Slovenska – 2 hlasy
 5. Jaroslav Džunko, RNDr. Ing. 66 vynálezca Košice - Juh nezávislý kandidát - 0
 6. Karol Pataky, Ing. 40 primátor Kráľovský Chlmec MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni demokrati – 7 hlasov
 7. Oliver Petrík, Ing. 55 predseda - občianske združenie Inštitút sociálno - ekonomických otázok Michalovce JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska – 4 hlasy
 8. Richard Raši, MUDr., PhD., MPH 46 primátor Košice - Barca SMER - sociálna demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana zelených Slovenska, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 140 hlasov
 9. Lukáš Sisák 31 živnostník Košice - Juh Komunistická strana Slovenska – 1 hlas
 10. Vladislav Stanko, Ing., MBA 43 podnikateľ Košice - Dargovských hrdinov nezávislý kandidát – 1 hlas
 11. Ján Struk 59 riaditeľ spoločnosti Košice - Staré Mesto STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) - 0
 12. Štefan Surmánek, PhDr., CSc. 64 SZČO Košice - Sever Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko – 28 hlasov
 13. Adam Šepetka, Ing. 37 riaditeľ Košice - Sever Nezávislosť a Jednota – 2 hlasy
 14. Jarmila Tkáčová, JUDr. Ing. 56 ekonómka Košice - Nad jazerom Slovenská národná strana – 4 hlasy
 15. Rastislav Trnka, Ing. 33 projektový manažér Košice - Staré Mesto OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, ŠANCA – 34 hlasov