VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY OBCÍ KONANÉ

DŇA 10.11.2018 ZA OBEC HELCMANOVCE 

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1177

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 747

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 726

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 737

 

Za starostu obce bol zvolený Tibor Theis, nezávislý kandidát 

 

Podrobné výsledky komunálnych volieb - voľba kandidátov za starostu obce 

MENO PRIEZVISKO

POLITICKÁ STRANA

PLATNÉ HLASY   

 PORADIE

 

Tibor Theis

nezávislý kandidát                 

254

1

Anton Golitko

nezávislý kandidát                 

232

2

Mgr. Blanka Vargová

SMER – sociálna demokracia                 

203

3

Ing.Peter Kandra

SME RODINA – Boris Kollár

48

4

  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Helcmanovciach: 

MENO PRIEZVISKO

POLITICKÁ STRANA

PLATNÉ HLASY 

 PORADIE

 

Ľubomír  Zmij

SMER – sociálna demokracia                 

269

1

Mgr. Ľuboslav Pavlík      

SMER – sociálna demokracia                 

262

2

Miloš Pinčák                    

Kresťanskodemokratické hnutie

240

3

Peter Pisko  

SMER – sociálna demokracia                 

225

4

Mgr. Ladislav Müller      

SMER – sociálna demokracia                 

206

5

Mgr. Blanka Vargová

SMER – sociálna demokracia                 

202

6

Mgr. Tomáš Dorčák

Slovenská národná strana

194

7

Matúš Plachetka

Kresťanskodemokratické hnutie

180

8

Ing.Peter Kandra

SME RODINA – Boris Kollár

165

9

Podrobné výsledky komunálnych volieb - voľba kandidátov do obecného zastupiteľstva  

MENO PRIEZVISKO

POLITICKÁ STRANA

PLATNÉ HLASY

PORADIE

 

Ľubomír Zmij

SMER – sociálna demokracia                 

269

1

Mgr. Ľuboslav Pavlík      

SMER – sociálna demokracia                 

262

2

Miloš Pinčák                    

Kresťanskodemokratické hnutie

240

3

Peter Pisko  

SMER – sociálna demokracia                 

225

4

Mgr. Ladislav Müller      

SMER – sociálna demokracia                 

206

5

Mgr. Blanka Vargová

SMER – sociálna demokracia                 

202

6

Mgr. Tomáš Dorčák

Slovenská národná strana

194

7

Matúš Plachetka

Kresťanskodemokratické hnutie

180

8

Ing. Peter Kandra

SME RODINA – Boris Kollár

165

9

Günter Schneider            

Kresťanskodemokratické hnutie

157

10

Ing. Soňa Čolláková

Slovenská národná strana

154

11

Marek Vimpeľ

Slovenská národná strana

146

12

Marek Varga

SMER – sociálna demokracia                 

144

13

Lýdia Gansová

Kresťanskodemokratické hnutie

142

14

Jaroslav Pisko

SMER – sociálna demokracia                 

140

15

Ing. Peter Dorčák

Slovenská národná strana

139

16

Andrea Šrenkelová

Kresťanskodemokratické hnutie

132

17

Rastislav Špitz

Slovenská národná strana

128

18

Vierka Malenková

Kresťanskodemokratické hnutie

125

19

Renáta Švedová

Slovenská národná strana

122

20

Mgr. Katarína Dorčáková

Kresťanskodemokratické hnutie

120

21

Ivan Leitmančík

SME RODINA – Boris Kollár

112

22

Mgr. Želmíra Pacholská

SME RODINA – Boris Kollár

105

23

Mgr. Michaela Eližérová

Slovenská národná strana

100

24

Janka Kobalová

SME RODINA – Boris Kollár

96

25

Jaroslav Pavúk

Kresťanskodemokratické hnutie

83

26

Andrea Páleniková

Kresťanskodemokratické hnutie

77

27

Michal Polaček

Slovenská národná strana

76

28

Martin Drajna

SME RODINA – Boris Kollár

68

29

Ing. Marek Pisko

Slovenská národná strana

55

30