Prosíme občanov o zaslanie pripomienok k zmene cestovných poriadkov – požadované zmeny spojov pravidelnej osobnej dopravy, ktoré je nevyhnutné realizovať z dôvodu vytvorenia nadväznosti na železničnú dopravu. Pripomienky je potrebné zaslať na obecný úrad do 12.09.2018. Po prerokovaní cestovných poriadkov na porade 20.9.2018 nebudú akceptované ďalšie návrhy na zmeny.