ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE HELCMANOVCE

 

V súlade s ustanovením § 52 ods.2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku Obec Helcmanovce ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015.

Podľa ustanovenia § 52 ods.2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku správca dane, ktorým je obce alebo mesto, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

Zoznam obsahuje u jednotlivých dlžníkov úhrnnú výšku nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa a nedoplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31.12.2015.

 

Meno a priezvisko Adresa Suma nedoplatku
1.   Mária Bikárová                            Helcmanovce č. 180 213,14 €
2.   Zuzana Cverčková Helcmanovce č. 212 338,26 €
3.   Marek Dorčák Helcmanovce č. 395        326,00 €
4.   Iveta Dotková Helcmanovce č. 255 361,70 €
5.   Anna Dračková Helcmanovce č. 43 238,03 €
6.   Anežka Ferencová Helcmanovce č. 368 387,13 €
7.   Gabriela Ferencová Helcmanovce č. 166 192,00 €
8.   Miroslav Gábor Helcmanovce č. 252 274,00 €
9.   Jolana Gáborová Helcmanovce č. 489 200,11 €
10. Žaneta Gbúrová Helcmanovce č. 21 364,20 €
11. Jozef Gladiš Helcmanovce č. 416 320,00 €
12. Miroslav Horváth Helcmanovce č. 249 169,40 €
13. Janka Hudáková Helcmanovce č. 18 539,42 €
14. Ľudovít Jablonovský Helcmanovce č. 239 787,79 €
15. Pavol Jablonovský Helcmanovce č. 239 406,24 €
16. Miroslav Kobal Helcmanovce č. 47 526,54 €
17. Gizela Kováčová Helcmanovce č. 201 241,13 €
18. Miroslav Mikula  Helcmanovce č. 434 462,27 €
19. Alexander Plachetka Helcmanovce č. 230 425,70 €
20. Anton Plachetka Helcmanovce č. 298 464,52 €
21. Daniel Plachetka ml. Helcmanovce č. 527 316,00 €
22. Igor Plachetka Helcmanovce č. 195 307,54 €
23. Ivan Plachetka Helcmanovce č. 180 201,21 €
24. Jozef Plachetka Helcmanovce č. 247 316,00 €
25. Ladislav Plachetka  Helcmanovce č. 238 449,96 €
26. Patrik Plachetka Helcmanovce č. 527 576,27 €
27. Ingrid Plachetková Helcmanovce č. 611 257,03 €
28. Eva Repková Helcmanovce č. 393 172,53 €
29. Adam Sakáč Helcmanovce č. 175 220,67 €
30. Jozef Števčík Helcmanovce č. 310 211,54 €
31. Štefan Tulej Helcmanovce č. 133 237,67 €
32. Eduard Zmij Helcmanovce č. 233 505,49 €
     
Spolu   11.009,49 €