Harmonogram zberu odpadu 2020


Harmonogram zberu na rok 2021 na stiahnutie


Wink Zásady separovaného zberu:
1. Zbierané komodity vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.
2. Zbieraná komodita môže byť umiestnená aj v iných ako plastových vreciach.
3. Vrecia nezaväzujte.
4. V deň vývozu sa zber môže uskutocniť aj vo večerných hodinách.

Papier a Tetrapak:
do vreca: noviny, časopisy, krabice z kartónu, škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko)
Yellnevkladajte: papier špinavý a mastný, alobal, fólie, celofán, obaly z masla, z jogurtov a pod...

Sklo:

do vreca: prázdne sklenené flaše, črepy a úlomky tabuľového skla
Yellnevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom

PET- flaše:
do vreca: plastové flaše od rôznych nápojov
Yellnevkladajte: plastové flaše od olejov, tetrapak - škatulové obaly, bandasky, flaše od aviváži a pod...

Zmiešané plasty:

do vreca: fólie, sáčky, plastové flaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky , fľaše od aviváži, obaly z jogutrov
Yellnevkladajte: tetrapak - škatulové obaly, plastové flaše od olejov, podlahové krytiny, laminát

Elektronický odpad:

do vreca: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech.
Yellnevykladajte: plynové spotrebice

Pneumatiky:
pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1 m


Harmonogram zberu na rok 2021 na stiahnutie