Komisie

 

1. Finančná komisia – predseda Jaroslav Pisko 

členovia: Mgr. Rastislav Drajna ,Marek Varga, Mgr. Katarína Dorčáková, Ing. Bibiana Vargová,  Mgr. Tatiana Pavúková, 

 

2. Komisia pre výstavbu a životné prostredie predseda – Anton Golitko 

členovia: Ing. Soňa Čolláková, Peter Pisko, Ondrej Šustrík 

 

3. Komisia pre školstvo, kultúru a šport – predseda Mgr. Ľuboslav Pavlík 

členovia: Mária Kuchárová, Lukáš Bodnár, Ivan Leitmančík, Mgr. Katarína Müllerová, Ľubomír Kuchár, Vladimír Zmij 

 

4. Komisia pre sociálnu oblasť a služby obyvateľstvu – predseda Mgr. Alžbeta Ferencová 

členovia: Eva Petričková, Andrea Gbúrová, Janka Jablonovská 

 

5. Komisie pre riešenie sťažností a ochranu verejného poriadku – predseda Ľubomír Zmij 

členovia: Lukáš Bodnár, Mgr. Ladislav Müller, Jozef Burčák

 

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda  Peter Pisko

člen: Mgr. Ľuboslav Pavlík, Anton Golitko