Kontakty

   

telefón:     053 48 72 636
   
fax: 053 48 72 636
e-mail: helcmanovce@helcmanovce.sk

 

     

Starosta obce: Tibor Theis

e-mail: tibor.theis@helcmanovce.dcom.sk

Zástupca starostu obce: Mgr. Ľuboslav Pavlík

 

     
     

Evidencia obyvateľstva

správa daní a poplatkov :

Silvia Semanová e-mail:   silvia.semanova@helcmanovce.sk

Ekonomické oddelenie,

personalistika a mzdy:

Mgr. Tatiana Pavúková e-mail:  tatiana.pavukova@helcmanovce.sk
Služby obyvateľstvu: Ivana Macúchová e-mail:  ivana.macuchova@helcmanovce.sk