Kontakty

   

telefón:     053 48 72 636
   
fax: 053 48 72 636
e-mail: helcmanovce@helcmanovce.sk

 

     

Starosta obce: Mgr. Blanka Vargová

e-mail:  bvargova@helcmanovce.sk

Zástupca starostu obce: Anton Golitko

 

     
     

Evidencia obyvateľstva

správa daní a poplatkov :

Silvia Semanová e-mail:  ssemanova@helcmanovce.sk

Ekonomické oddelenie,

personalistika a mzdy:

Mgr. Tatiana Pavúková e-mail:  tpavukova@helcmanovce.sk
Služby obyvateľstvu: Mgr. Lívia Kuchárová e-mail:  lkucharova@helcmanovce.sk