Live kamera

Kliknutim na kameru spusti živý ńáhľad:

Link na kameru :  http://87.197.124.94:8081

Prihlasovanie meno : obec
Heslo : covid19

camera