Obec Helcmanovce v číslach

  

Ukazovateľ Hodnota
   
Kód obce 526541
Názov okresu Gelnica
Názov Kraja Košický
Štatút obce Obec
PSČ  055 63
Telefónne smerové číslo 053
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1297
Nadmorská výška obce - mesta v m 405
Celková výmera územia obce [m2] 12 850 313
Počet obyvateľov 1556
Hustota obyvateľstva na km2 119

 Spádovosť obce

Ukazovateľ Hodnota
   
Sídlo matričného úradu Prakovce
Sídlo pracoviska daňového úradu Gelnica
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Gelnica
Sídlo Okresného súdu Spišská Nová Ves
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  Gelnica
Sídlo pracoviska obvodného úradu Gelnica
Sídlo Územnej vojenskej správy Košice - Sever
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Gelnica

 

zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky