OBEC HELCMANOVCE 

Vás pozýva na 

oslavy 71. výročia Slovenského Národného Povstania 

28. augusta 2015 

 

 

 

Program:   18:00 hod. – Spomienkový pietny akt pri pomníku 

                  19:00 hod. – Vatra na Humenci