Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce na roky 2015-2020

"V rámci procesu spracovania  "Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce na roky 2015-2020" Vám ponúkame možnosť predložiť, príp. zaslať vaše pripomienky a doplnenia pre uvedený program. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 15.12.2015 v čase od 14.30 hod. do 15.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne, ale radi by ste zaslali Vašu jasne formulovanú pripomienku, môžete ju adresovať na email: silvia.semanova@helcmanovce.sk v termíne do 15.12.2015 do 14.00 hod."