Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce na roky 2015-2020

 

Súbor na stiahnutie: Obec Helcmanovce.pdf

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o strategickom dokumente PHSR - Helcmanovce.pdf