Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mníšek nad Hnilcom na roky 2015-2020 

Súbor na stiahnutie: Obec Mnišek nad Hnilcom.pdf

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o strategickom dokumente PHSR - Mníšek nad Hnilcom.pdf