Výzva na predkladanie cenových ponúk

Názov predmetu zákazky:

Zabezpečenie publicity a informovanosti pre projekt "Ekodvor Helcmanovce."

bližšie informacie su v dokumente ktorý si stiahnete hliknutim na tento link.