Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce

na roky 2015 – 2020 (PHSR)

Vážení občania!

Obec Helcmanovce pripravuje rozvojový dokument obce a uvítali by sme, keby ste sa zapojili do procesu jeho spracovania  vyplnením dotazníka pre verejnosť.

Tento dotazník máte možnosť vyplniť online na tejto adrese : http://goo.gl/forms/cu6eTG8wTT

alebo si stiahnite elektronicky dokument kliknutim na tento link: PHSR_dotaznik_Helcmanovce_elektronicky

Vyplnený dotazník  zašlite na adresu: phsr@helcmanovce.sk

*Dotazník môžete vypĺňať v termíne do 17.7.2015.*