DEŇ  VÍŤAZSTVA  NAD  FAŠIZMOM

A  DEŇ  MATIEK

Vážený občania,

Obec Helcmanovce Vás pozýva na miestne oslavy  67. výročia „Víťazstva nad fašizmom a Dňa matiek“, ktoré sa uskutočnia

dňa 13.5.2012  ( t.j. nedeľa) s týmto programom:

 

14.45 hod. - zraz účastníkov pred OcÚ

14.55 hod. - presun účastníkov k pomníku padlých

15.00 hod. - kladenie vencov k pomníku padlých

                            - príhovor starostu obce

                            - panachýda za zomrelých účastníkov boja proti fašizmu

15.20 hod.  - presun účastníkov do DSaK Helcmanovce

15.30 hod.  - oslavy dňa matiek – príhovor starostu obce 

                    a vystúpenie žiakov ZŠsMŠ Helcmanovce

 

 

V Helcmanovciach, dňa 10.05.2012