P O Z V Á N K A

Vážení podielnici,

dňa 23.3.2013 sa uskutoční Valné zhromaždenie spojené s voľbami do štruktúr US.

Jednotlivých kandidátov môžete navrhnúť  do 8.3.2013 v kancelárii urbárskej spoločnosti.

Jedná sa o kandidátov na:

- predsedu US

- Pokladníka US

- Člena Výboru a Dozorne rady