O Z N A M

 

Vážený občania,

z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektrickej energie  v termíne:

03.09.2013 v čase od 8.00 h  do  20.00 h  na odberných miestach:

- č.d. 40 -57, 148 – 342, 345-431, 487-491,  495-497, 499, 501-503, 524, 525, 528-533

536, 539, 555, 580, 590,

 

04.09.2013 v čase od 8.00 h  do  16.00 h  na odberných miestach:

- č.d. 85-119, 122,147, 522, 556, 575, 578, 579

 

05.09.2013 v čase od 8.00 h  do  20.00 h  na odberných miestach:

- č.d. 59-84, 120, 151, 161, 498, 505, 508, 510-521