Oznámenie o určení volebných okrskov a určení volebných miestností

Obec Helcmanovce v zmysle zákona č. 303/2001 Z. z. - § 6 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa :

09. novembra 2013 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny  sa uskutočnia voľby do Košického samosprávneho kraja.

V obci Helcmanovce je určený jeden volebný okrsok.

Volebná miestnosť: DSaK Helcmanovce – spoločenská miestnosť.

 

Zoznam kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja. kliknutim na link stiahnes PDF dokument

Zoznam kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja. kliknutim na link stiahnes PDF dokument


Tibor Theis

starosta obce