Obec
Helcmanovce a Dychová hudba SEĽANKA

Vás
pozýva na

VEĽKONOČNÚ

ZÁBAVU

Dňa 24. 04. 2011

V DSaK Helcmanovce o 20.00 hod.

Hrá: DH Seľanka, Skupina J. Grančaja, Disco

Vstupné: 2 €

Obec Helcmanovce a Dychová hudba SEĽANKA Vás pozýva na VEĽKONOČNÚ ZÁBAVU Dňa 24. 04. 2011 V DSaK Helcmanovce o 20.00 hod. Hrá: DH Seľanka, Skupina J. Grančaja, Disco Vstupné: 2 €