Oznámenie o uskutočnení obecného zastupiteľstva: Obec Helcmanovce oznamuje občanom, že verejné zasadnutie OZ sa bude konať dňa 26.06.2015 o 16,00 hod.