Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny  pozýva dňa  7. mája 2015 (štvrtok) o 18.00 h na pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.

Program:
- DH Seľanka – kladenie vencov
- hymna SR
- báseň
- príhovor starostky obce
- panachýda za padlých vo vojne

                                                                             Mgr. Blanka Vargová

                                                                              starostka obce