Pozvánka

Obec Helcmanovce Vás pozýva na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia 10.05.2015  (nedeľa) o 14.00 hod v DSaK Helcmanovce, kde vystúpia žiaci zo ZŠsMŠ Helcmanovce a detský
folklórny súbor Seľančik.

                                                                             Mgr. Blanka Vargová

                                                                              starostka obce