AKO BUDEME PLATIŤ MIESTNE DANE V ROKU 2012

OBEC HELCMANOVCE, AKO SPRÁVCA DANE, OZNAMUJE OBČANOM, ŽE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A MIESTNY POPLATOK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZAČNE VYBERAŤ AŽ PO DORUČENÍ ROZHODNUTÍ DAŇOVNÍKOM – najskôr od 1. februára 2012. 

PLATIŤ DANE A MIESTNY POPLATOK BUDETE NA ZÁKLADE „ROZHODNUTÍ“ DO POKLADNE OBCE HELCMANOVCE alebo PRÍKAZOM NA ÚHRADU na č.účtu: VÚB. a.s. Gelnica číslo účtu : 2626110657 kód banky : 0200, variabilný symbol : číslo rozhodnutia alebo POŠTOVÝM PEŇAŽNÝM POUKAZOM NA ÚČET – s platením NA POŠTE

 

KEDY BUDEME PLATIŤ DANE

 • až po doručení ROZHODNUTIA

 • rozhodnutia bude obec doručovať daňovníkom postupne počkajte si na ROZHODNUTIE

 • v rozhodnutí bude uvedená jeho splatnosť resp. splátky

HLÁSENIE ZMIEN do 31.januára 2012

Ak ste v roku 2011( resp. ešte v predchádzajúcich obdobiach) mali nejakú zmenu, ktorá má vplyv na vyrúbenie dane, alebo miestneho poplatku za komunálny odpad / ak ste kúpili, predali, darovali, dedili, postavili, pristavili, nadstavili, zmenili bydlisko prechodným pobytom … /, túto zmenu nahláste do 31.januára 2012 správcovi dane.

Akékoľvek rozdiely, alebo nesprávne údaje v rozhodnutiach, oznámte a konzultujte do 15 dní od prevzatia rozhodnutia so správcom dane.

Pri platení do pokladne správcu sa preukážte rozhodnutím, urýchlite tak výber daní.