Vážení občania.

Obec Helcmanovce oznamuje, že  

dňa  13. februára 2021 (sobota)

sa v obci uskutoční testovanie obyvateľov na COVID 19 v čase: 

od 09.00 hod. do 17.00 hod. 

Čas rezervovaný na testovanie pracovníkov ZŠsMŠ Helcmanovce, žiakov, rodičov detí a žiakov ZŠsMŠ Helcmanovce , pracovníkov OcÚ Helcmanovce, pracovníkov aktivačných prác

od 09.00 hod do 11.00 hod.

V TOMTO ČASE BUDÚ VYŠŠIE UVEDENÍ UPREDNOSTNENÍ!!!

Testovanie ostatných občanov bude v čase od 11.00 hod do 17.00 hod.

Prestávka na obed: 13.00 hod. do 13.30 hod. 

( posledný odber pred prestávkou 12.45 hod.) 

Obec Helcmanovce má zriadené jedno odberné miesto a to:

Dom služieb a kultúry – vstup cez zadnú terasu. 

Nezabudnite si so sebou doniesť občiansky preukaz!!!