Vážení občania,

oznamujeme Vám, že obecný úrad bude počas trvania nepriaznivej situácie ochorenia COVID 19 na Slovensku pre verejnosť 

uzamknutý. 

V prípade potreby môžete zamestnancov obecného úradu kontaktovať na telefónnom čísle 0534872636 a 0902 904 880 alebo na e-mailových adresách:  

ivana.macuchova@helcmanovce.sk

silvia.semanova@helcmanovce.sk 

v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod 

Zamestnanci  terénnej sociálnej práce sú k dispozícii na telefónnom  čísle:

0911 856 327 – v pracovných dňoch od 08.00 hod do 15.00 hod.

 Taktiež ich môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese:  tsphelcmanovce@gmail.com 

Za pochopenie ďakujeme.