O Z N Á M E N I E

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Helcmanovce oznamuje,
že príjme pracovníčku na pozíciu účtovníčky Urbárskej spoločnosti a to na
Dohodu o pracovnej činnosti, alebo na základe živnostenského listu.
Termín nástupu: 01.08.2011.
- Požadované znalosti:
- vedenie účtovníctva
- vedenie mzdovej agendy
- práca s PC
- prax vítaná
Písomné žiadosti životopis zasielať do 08.07.2011 na adresu:
Urbárska spoločnosť Helcmanovce 161