Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 12.06.2010

 

Výsledky za Obec Helcmanovce

 

Počet zapísaných voličov: 1216
Počet voličov: 675
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 660

 

        

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

 

Európska demokratická strana: 3
Únia – Strana Pre Slovensko 6
Strana rómskej koalície – SRK 9
Paliho Kapurková, veselá politická strana 7
Sloboda a Solidarita 50
Strana demokratickej ľavice 28
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 0
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 141
Komunistická strana Slovenska 13
Slovenská národná strana 26
Nová demokracia 0
Združenie robotníkov Slovenska 2
Kresťanskodemokratické hnutie 39
Ľudová strana Naše Slovensko 9
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 59
AZEN - Aliancia za Európu národov 0
SMER – sociálna demokracia 262
MOST – HÍD 6