Výzva  

- Na vypracovanie cenovej ponuky na spracovanie rozvojového dokumentu "Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce."

Detail výzvy kliknutim na link stiahnes PDF dokument

príloha: kliknutim na link stiahnes PDF dokument

 

                                                                                                                               Zverejnené 30.01.2015

Výzva  

- Na vypracovanie cenovej ponuky na dodavatela stravných lístkov 

Detail výzvy kliknutim na link stiahnes PDF dokument

 

                                                                                                                               Zverejnené 23.01.2015

 

 

Výzva

- Na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu „Ekodvor Helcmanovce“

Detail výzvy kliknutim na link stiahnes PDF dokument

                                                                                                                               Zverejnené 22.10.2013