Zmluva  

Zhotovenie stavby „Ekodvor Helcmanovce“

Zmluva časť prvá kliknutim na link stiahnes PDF dokument

Zmluva časť druhá kliknutim na link stiahnes PDF dokument

                                                                                                                               Zverejnené 09.12.2015

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo kliknutim na link stiahnes PDF dokument

 

                                                                                                                               Zverejnené 28.12.2015

 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) c. 18/016/15 (PDF dokument)

 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky c. 18/016/15 (PDF dokument)

                                                                                                                               Zverejnené 29.12.2015

Výzva na predkladanie ponúk - Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce (podklady na stiahnutie)

                                                                                                                              Zverejnené 16.6.2017