OBEC  HELCMANOVCE

 snp

Vás pozýva na

oslavy 77. výročia Slovenského Národného Povstania

 dňa 27. augusta 2021 

Program:  18:00 hod. – Spomienkový pietny akt pri pomníku padlých

                        19:00 hod. – Vatra pred OcÚ