Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 

·       Ohlasovňa pobytu v Helcmanovciach podľa §7 ods.1 písm. f, zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. č. 454/2004 Z.z. zrušila dňa 26.09.2019  trvalý pobyt osobe:

 

·       Jozef Regrut, narodený 16.6.1984

Miestom nového trvalého pobytu menovaného je Obec Helcmanovce.

                                                                                            starosta obce